Ford Försäkring

fordförsäkring

Ford Försäkring är Fords egna försäkringsbolag och kan därför ta fram försäkringar speciellt anpassade för Fordbilar med mycket förmånliga villkor.

Därför rekommenderar vi:
Med en Fordförsäkring vet du att din bil alltid återställs med originaldelar på en auktoriserad Fordverkstad – bra både för vägsäkerheten och andrahandsvärdet.
Men en Fordförsäkring kan du lita på att få hjälp snabbt, enkelt och smidigt, hela vägen från verkstaden till dess att skadan är reglerad.