Bonus eller Malus – så påverkas du av den nya fordonsskatten

Ska du skaffa ny tjänstebil i år? Då bör du sätta dig in i vilken påverkan den nya fordonsskatten Bonus-malus får beroende på vilken bil du väljer. Skatten kommer att få stor påverkan på både din egen och företagets ekonomi.

Nu är det bestämt, regeringens förslag om ett Bonus-malus-system för inköp av nya personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar träder i kraft den 1 juli 2018. Om du funderar på att köpa eller leasa ny bil finns det mycket att tänka på.

Bonus-malus kommer att påverka både din egen och företagets ekonomi. Det nya systemet består av följande grundläggande punkter:

 • Den nya fordonsskatten gäller nya bilar som tas i trafik efter den 1 juli.
 • Skatten gäller inte bilar som redan är i trafik eller tas i trafik före 1 juli.
 • Den höjda fordonsskatten gäller under bilens tre första år. Sen gäller i stort sett nuvarande skatteregler, dock får dieselbilar en ny beräkningsmodell.

Bonus ges till bilar med låga utsläpp

 • Väljer du att köpa en ny bil med nollutsläpp efter 1 juli premieras köpet med en ”bonus” på upp till 60 000 kronor.
 • För bilar med nollutsläpp är den högsta bonusen 60 000 kr. Bonusen minskar sedan linjärt till 10 000 kr för bilar som släpper ut max 60 g/km.
 • Bonusen får medges med belopp som högst motsvarar 25 procent av bilens nypris.
 • Bilar som kan drivas med fordonsgas (blandning av biogas och naturgas) får 10 000 kronor i bonus.
 • Supermiljöbilspremien ersätts av bonusen
 • Den femåriga fordonsskattebefrielsen på miljöbilar tas bort men påverkar inte bilar som redan är i trafik

Malus ges till bilar med högre utsläpp

Väljer du en bensin- och dieseldriven bil med höga utsläpp straffas köpet med en malus – förhöjd fordonsskatt som ska betalas de första tre åren efter inköpet. Skattehöjningen gäller under de tre första åren från det att fordonet blir skattepliktigt för första gången efter den 1 juli 2018.

En nyinköpt bil får en skatt på:

 • 82 kr/gram koldioxid över 95 gram
 • 107 kr/gram koldioxid över 140 gram
 • Extra skatt: gäller enbart diesel med 13,52 kr/gram

Även mc-ägare får höjd fordonsskatt, från 180 kronor till 360 kronor.

Vad händer med supermiljöbilspremien?

Fram till 1 juli 2018 gäller nuvarande regler för supermiljöbilspremien, ersättning ges upp till 40 000 kronor. Efter 1 juli ersätts supermiljöbilspremien med en bonus som kan ge upp till 60 000 kronor vid inköp av ny bil med nollutsläpp. En nyhet är att även gasbilar får ta del av bonussystemet och kan få en bonus på 10 000 kronor.

Hur påverkas den femåriga befrielsen från fordonsskatt för miljöbilar?

Skattebefrielsen fortsätter att gälla för miljöbilar som redan är i trafik. Däremot slopas den på nyinköpta miljöbilar som tas i trafik efter 1 juli och det kan göra stor skillnad. Bilar som idag räknas som miljöbilar kan få en årlig skattehöjning på omkring 2 000 kronor under fordonets fem första år i trafik.

Om du funderar på köpa ny lätt lastbil kommer den slopade femåriga fordonsskattebefrielsen att bidra till en skattehöjning under de första tre åren på över 10 000 kr. Därefter sjunker skatten och blir tillsammans med det nya bränsletillägget omkring tusen kronor lägre än idag.

Vissa bilar undantas från den förhöjda fordonsskatten och det är bilar som kan drivas med alternativa drivmedel, till exempel E85 (etanol) och fordonsgas (blandning av biogas och naturgas).

Bonus betyder god, Malus betyder ond

Syftet med Bonus-malus-systemet är enligt regeringen att påverka företagen till att välja bilar med låga, helst noll utsläpp av koldioxid samt att minska transportsektorns oljeberoende och klimatpåverkan. Regeringens mål är ett successivt bränslebyte som fram till 2030 ska minska utsläppen med 40 procent.

Vi berättar gärna mer, bara att höra av sig!

 

Logga 2017

Hitta till oss

Öppettider

Vardagar 09.00-18.00
Lördag(sept-april) 10.00-13.00
Lördag(maj-aug) Stängt
Vardagar 07.00-16.30
Lunchstängt 12.00-13.00
Mån-Tor 07.00-16.30
Fredag 07.00-14.30
Lunchstängt 12.00-13.00